Krywka

Krywka – obec bola založená okolo 16. storočia, prvá zmienka pochádza z roku 1565, vládla valašskému zákonu. Bola malá a dosť chudobná.

Krywka

Krywka – obec bola založená okolo 16. storočia, prvá zmienka pochádza z roku 1565, vládla valašskému zákonu. Bola malá a dosť chudobná. V roku 1882 mala 299 obyvateľov, väčšinou Rusínov. V roku 1921 tu bolo 58 domov a 337 obyvateľov, z toho 296 rusínskych národností, 6 poľských a 35 židovských. O desať rokov neskôr mala obec 71 domov. Od roku 1945 do roku 1951 bola Krywka na hraniciach ZSSR. Do Poľska sa vrátila v roku 1951, ale nie celé a bez obyvateľov. V opustenej dedine boli domy, ktoré boli stiahnuté. V oblastiach bývalej dediny sa striedavo konali: PPR, PGR v Lutowiskách a Igloopole. Dnes sú tieto oblasti v súkromnom vlastníctve, po bývalom sídle je tu len miesto, ktoré zanechal kostol. Nepoškvrnená koncepcia BVM, ktorá bola demontovaná v roku 1956 a zdevastovaný cintorín.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This