Olchowiec

Olchowiec – Nachádzal sa v údolí bezmenného potoka južne od dnešných stavieb. Farmy sa nachádzali na oboch stranách cesty, ktorá z Chrewtu vybehla do údolia a cez hrebeň Otryt išla na južnú stranu doliny.

Olchowiec

Olchowiec – Nachádzal sa v údolí bezmenného potoka južne od dnešných stavieb. Farmy sa nachádzali na oboch stranách cesty, ktorá z Chrewtu vybehla do údolia a cez hrebeň Otryt išla na južnú stranu doliny. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1589, napísaná ako Olchowiecz. Obec sa nachádzala na valašskom práve. Boli tu dve farmy, mlyn a krčma. V roku 1921 mala osada 55 domov a 309 obyvateľov, z toho 279 rusínskych národností, 24 poľských a 6 židovských. V rokoch 1945-1951 bola obec v hraniciach ZSSR. Keď sa vrátila do Poľska, opäť sa neusadila, opustené domy boli zbúrané. Zo starého Olchowiec nezostala žiadna stopa. Na prelome rokov 1960-1970 tu vznikla malá lesná osada.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This