Rosochate

Rosochate – bola založená v polovici 16. storočia, na území bývalej obce Skorodne. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1580.

Rosochate

Rosochate – bola založená v polovici 16. storočia, na území bývalej obce Skorodne. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1580. Obec bola pomerne malá. V roku 1880 malo 32 domov a 221 obyvateľov, vrátane 182 rusínskych národností, 8 poľských a 32 židovských. V roku 1921 mala Rosochate 38 domov a 237 obyvateľov, z toho 229 rusínskych národností. V medzivojnovom období bola obec silným centrom ukrajinského hnutia. Po druhej svetovej vojne bola obec v ZSSR, po návrate do Poľska v roku 1951 nebola nikdy osídlená. Budovy boli zbúrané na stavebné materiály. Nebola tu žiadna škola, kostol ani cintorín. Po starej dedine bolo niekoľko stôp domov, miesto na dvore, kde zostalo niekoľko desiatok starých stromov. Väčšina dedín je porastená lesom, zvyšok je využívaný ako pasienky.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This