Ruskie

Ruskie – w dolinie potoku Ruszczyk leżała kiedyś wioska Ruskie, jej zabudowania ciągnęły się wzdłuż potoku , od jego ujścia do Sanu w górę, aż do granicy lasu okrywającego wierzchołek Magury.

Ruskie

Ruskie – w dolinie potoku Ruszczyk leżała kiedyś wioska Ruskie, jej zabudowania ciągnęły się wzdłuż potoku , od jego ujścia do Sanu w górę, aż do granicy lasu okrywającego wierzchołek Magury. Po raz pierwszy w źródłach historycznych pojawia się w roku 1580, była lokowana na prawie wołoskim. We wsi był dworek, folwark, tartak , 2 młyny wodne i cerkiew. W 1889 roku Ruskie liczyło 38 domów i 185 mieszkańców, w tym 173 Rusinów. W roku 1921 wieś miała 33 domy i 263 mieszkańców, w tym 175 narodowości rusińskiej, 7 żydowskiej i 1 polskiej. W 1946 roku wszystkich mieszkańców wysiedlono na radziecką Ukrainę, opuszczone zabudowania zniszczały z biegiem czasu. Po dawnej wsi nie pozostało wiele, można spotkać fragmenty fundamentów młyna i tartaku, resztki kamiennej tamy, zarys podmurówki drewnianej cerkwi grekokatolickiej p w .św. Michała Archanioła oraz miejsce po kompletnie zniszczonym cmentarzu.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This