Sokołowa Wola

Sokołowa Wola – bola pravdepodobne založená na začiatku šestnásteho storočia, existovala už v roku 1540.

Sokołowa Wola

Sokołowa Wola – bola pravdepodobne založená na začiatku šestnásteho storočia, existovala už v roku 1540. V roku 1921 mala obec 66 domov a 338 obyvateľov, z toho 358 rusínskych a 30 židovských národností. Tesne pred druhou svetovou vojnou tu žilo 620 ľudí. V obci bol drevený synovský kostol sv. Dymitra z roku 1827, vedľa kostola bola aj drevená zvonica. V rokoch 1939 – 1945 patrila Wola Sokołowa k ZSSR. Po roku 1951 sa obec vrátila do Poľska, ale nikdy nebola osídlená. PGR tu bola nejaký čas, opustené chaty boli demontované, kostol bol použitý ako sklad, v roku 1975 sa zrútil. Po bývalej Sokołówke Wola zostalo len prázdne údolie, miesto kostola je ťažko čitateľné, je tu drevený kríž z roku 1938 postavený na pamiatku 950. výročia Krstu Ruskom. Na cintorínskom cintoríne bolo zničených niekoľko náhrobných kameňov.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This