Steinfels

Steinfels – v roku 1748 bola na území Stebnika založená nová osada, nemecká kolónia; 12 rodín z Nemecka. V roku 1880 mala 21 domov a 172 obyvateľov.

Steinfels

Steinfels – v roku 1748 bola na území Stebnika založená nová osada, nemecká kolónia; 12 rodín z Nemecka. V roku 1880 mala 21 domov a 172 obyvateľov. V roku 1921 tu bolo 179 ľudí, z toho 111 nemeckých, 42 rusínskych a 22 poľských. Obec sa tiahla v doline potoka Stebnik a vytvorila zoskupenie domov s evanjelickým kostolom. V lete 1944 vyhoreli Steinfelsove domy. Z dediny sa nachádzalo takmer nič, okrem niekoľkých náhrobkov na evanjelickom cintoríne.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This