Tworylczyk

Tworylczyk – sa nachádzal medzi Krivom a Tworylno na rovnomennom prúde. Bola to malá dedinka Tworylny, mala 12 domov.

Tworylczyk

Tworylczyk – sa nachádzal medzi Krivom a Tworylno na rovnomennom prúde. Bola to malá dedinka Tworylny, mala 12 domov. Jeho výhodou bolo umiestnenie nad potokom, ktoré Tworylne nemala. Preto bola väčšina mlynov postavená práve tu. Môžeme sa tu stretnúť s listnatým zvončekom, ktorý je klasifikovaný ako veľmi vzácna rastlina a je pod prísnou ochranou. Tieto krajiny majú rád bizóna

Pin It on Pinterest

Shares
Share This