Caryńskie

Caryńskie – Nazwa wsi wywodzi się z rumuńskiego od słowa ,, carina’’, przyniesionego w te strony przez Wołochów , a oznaczającego pole lub łąkę.

Caryńskie

Caryńskie

 

Caryńskie bojkowska wieś założona w XVIIw. wieku przez Wołochów, wieś, której nazwa pochodzi od rumuńskiego słowa ,,carina’’, czyli łąka, pole. W jej zachodniej części postawiono grekokatolicką cerkiew p w. św. Wielkiego Męczennika Dymitra. Jak podają źródła, była to powstała w latach 1777 – 1778 świątynia w stylu Bojkowskim. Dziś to tylko zarys podmurówki i drewniany krzyż. Niedaleko niej możemy znaleźć pozostałości kaplicy p.w. św. Jana Chrzciciela, która powstała na przełomie XIX i XX wieku. We wsi był także młyn wodny. Przy drodze zachował się pochodzący z 1911r. kamienny krzyż przydrożny, znaleźć tu możemy także ruiny cmentarza. Według spisu z 1921r. wieś składa się z 402 mieszkańców (382 Rusinów i 20 Żydów). W roku 1946 wieś spalono a mieszkańców wysiedlono na Ukrainę. Po wojnie na tych terenach wypasano owce i bydło, powstała droga od Dwernika na przełęcz Przysłup. W 1991r. tereny włączono do BPN.

„Teraz są pola uprawne tam, gdzie kiedyś była Troja”.

Owidiusz

Pin It on Pinterest

Shares
Share This