Sianki

Sianki – pojawiają się w źródłach historycznych po raz pierwszy w 1580 roku jako Sańskie. Ta bojkowska wieś była położona tuz pod głównym grzbietem Karpat, na przedpolu Przełęczy Łupkowskiej.

Sianki

Sianki

 

Sianki bojkowska wieś założona w XVIw., jej pierwotna nazwa to Sańskie. Pod koniec XIXw. składała się z 50 domów, zamieszkałych przez 355 osób (341 Rusinów, 35 Polaków i 11 Żydów).

Do rozwoju wsi przyczyniła się budowa linii kolejowej na trasie Lwów – Użhorod. W latach trzydziestych wieś liczyła 1500 mieszkańców. Posiadała mocno rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, działały w niej schroniska turystyczne, domy letniskowe, restauracje, a także skocznia narciarska oraz tor saneczkowy. We wsi znajdowały się 2 cerkwie, kościół, synagoga, stacja kolejowa, szkoła oraz posterunki straży granicznej i policji. Tuż przed II Wojna Światową wieś składała się z 200 domów.

W wyniku działań wojennych, wieś podzieliły strefy okupacyjne, większość terenów znalazła się pod okupacją ZSRR. Część mieszkańców wyjechał, resztę wysiedlili Sowieci. W roku 1946 osoby z zachodniej (polskiej) części wsi, zostali zesłani na Ukrainę, a zabudowania spalono. Do dnia dzisiejszego pozostały jedynie resztki fundamentów dworu, podmurówka cerkwi oraz pojedyncze nagrobki. W ukraińskiej części wsi mieszka dziś około 50 rodzin.

„Czas to ludzie, bo to ludzie tworzą czasy, dobre lub złe”.

Św. Augustyn

Pin It on Pinterest

Shares
Share This