Krywka

Krywka – wioska powstała około XVI wieku, pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1565, rządziła się prawem wołoskim. Była mała i raczej biedna. W 1882 roku liczyła 299 mieszkańców , w większości Rusinów.

Krywka

Krywka

 

Krywka to niewielka wieś założona w XVIw. na prawie wołoskim.

Pod koniec XIXw. zamieszkiwało ją około 300 osób, głównie Rusinów. Według spisu z 1921r. składała się z 58 domów, zamieszkałych przez 337 osób (296 Rusinów, 6 Polaków i 35 Żydów). W latach 1945-1951 wieś należała do ZSRR. Po powrocie w granice Polski rozebrano budynki. Terenami najpierw zarządzał PPR, później PGR a w końcu Igloopol. W dniu dzisiejszym są to tereny prywatne. Pozostały jedynie miejsca cerkwi pw. niepokalanego Poczęcia NMP i ruiny cmentarza.

 

„Wszystkie lata naszego życia, od dzieciństwa do starości, są bardzo krótkim okresem w porównaniu z wiecznością”.

Platon

Pin It on Pinterest

Shares
Share This