Hulskie

Hulskie – po raz pierwszy pojawia się w archiwaliach w 1580 roku pod nazwa Ulskie.

Hulskie

Hulskie

Hulskie (wcześniej Ulskie) bojkowska wieś założona w XVIw. Co ciekawe w 1890r. funkcjonowała pod nazwa Monaster. Była to wieś długa na 3 km, rozciągała się od Smereka po grzbiet Otrytu, na drugiej stronie Sanu. Pod koniec XIXw. we wsi mieszkało 227 mieszkańców, w zdecydowanej większości byli to Rusini. Na jej terenie znajdowała się murowana cerkiew p w. św. Paraskewii, z murowaną dzwonnicą, oraz dwór, tartak i młyn. W dolnej części doliny usytułowany był niewielki folwark Rzeki. Tuż prze wybuchem II Wojny Światowej znajdowała się tam też kopalnia ropy naftowej. Według spisu z 1921r. Hulskie składało się z 52 domów, zamieszkałych przez 332 osoby (298 Rusinów, 4 Polaków i 30 Żydów). W 1946r. mieszkańców wysiedlono na Ukrainę a zabudowania zniszczono. W latach pięćdziesiątych do wsi wróciły dwie pochodzące stąd rodziny. Co ciekawe jedna z nich zamieszkiwała te tereny do 2008r. Dziś po wsi nie pozostało nic, prócz ruin cerkwi i resztek cmentarza. Dzwon ocalały z cerkwi znajduje się w dzwonnicy w Terce.

„Dwie rzeczy nie dadzą się sprowadzić do żadnego racjonalizmu: czas i piękno. Od nich należy zaczynać”.

Simone Weil

Pin It on Pinterest

Shares
Share This