Stebnik

Stebnik – istnienie wsi odnotowano około roku 1532, wchodziła ona w skład zespołu dóbr królewskich tzw. krainy strwiąskiej i należała do starostwa przemyskiego.

Stebnik

Stebnik

 

Stebnik to bojkowska wieś założono na początku XVIw., była częśćią dóbr królewskich. Kilkadziesiąt lat później składała się z 9-ciu gospodarstw kmiecych, cerkwi i dworu kniazia.

Według spisu z 1921r. na wieś składało się 48 domów 312 mieszkańcami (272 Rusińów, 6 Niemców, 4 Polaków i 30 Żydów) . Pomiędzy Stebnikiem i Bandrowem zbudowano kopalnię ropy naftowej, która działała od XIXw. aż do 1951r. W 1939r. wieś zajęli Rosjanie, do końca roku wyjechała ludność o korzeniach niemieckich, w 1942r. Niemcy stracili Żydów. Wtedy zaczęli wyjeżdżać Polacy. W 1946r. zostali sami Ukraińcy sympatyzujący z UPA. Wieś wróciła do Polski w 1951r., a jej mieszkańców wywieziono na Ukrainę. Zabudowania rozebrano a tereny przejęła, założona przez uchodźców greckich spółdzielnia produkcyjna ,,Nasza Przyszłość’’ z Krościenka.

Dziś te tereny to głównie zdziczałe sady, pozostałości po cerkwi (2 żelazne krzyże) oraz kilka nagrobków.

„Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością”.

Jean-Paul Sartre

Pin It on Pinterest

Shares
Share This