Teleśnica Sanna

Teleśnica Sanna – dzisiaj to już tylko nazwa , tereny po byłej wsi znajdują pod wodami Jeziora Solińskiego. Zanim to jednak nastąpiło wioska już nie istniała.

Teleśnica Sanna

Teleśnica Sanna

 

Teleśnica Sanna – wieś założona przed 1530r. Przez Kmitów. Na jej terenie znajdował się dwór oraz założona w 1828r. greckokatolicka cerkiew p w. św. Wielkiego Męczennika Dymitra. Według spisu ludności z 1921r. jej mieszkańców stanowili Rusini (662 domy), Polacy (38 domów) i Żydzi (13 domów), w sumie 713 mieszkańców. Od wybuchu II Wojny do 1951r. Była częścią Związku Radzieckiego. Ponownie stała się częścią Polski w 1951r., lecz nie została zamieszkana. W 1968r. Została zalana w wyniku budowy Zalewu w
Solinie. Obecnie składa się z kilku domów.

„Teraźniejszość obciążona jest przeszłością i brzemienna w przyszłość”.

Gottfried Wilhelm Leibniz

Pin It on Pinterest

Shares
Share This