Rosochate

Rosochate – założone zostało około połowy XVI wieku, na gruntach powstałej wcześniej wsi Skorodne.

Rosochate

Rosochate

 

Rosochate bojkowska wieś powstała w połowie XVIw., na terenach osady Skorodne. Według spisu w 1880r., na wieś składało się 32 domy, z 221 mieszkańcami (182 Rusinów, 8 Polaków i 32 Żydów). W 1921r. było to zaledwie 38 domów i 237 mieszkańców (229 Rusinów). Między I a II Wojną Światową we wsi prężnie działał ruch ukraiński. Wieś wróciła do Polski dopiero w 1951r. lecz nie została ponownie zasiedlona . Budynki rozebrano. Dziś tereny dawnej wsi to głównie las i pastwiska.

„Nie można przyrody zwyciężyć inaczej niż przez to, że się jej słucha”.

Francis Bacon

Pin It on Pinterest

Shares
Share This