Łokieć

Łokieć – powstał prawdopodobnie około roku 1565, pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z roku 1580. Wieś rozciągała się po obu stronach Sanu.

Łokieć

Łokieć

 

Łokieć. Pierwsza wzmianka o tej osadzie pochodzi z roku 1580, choć zapewne powstała wcześniej. Należała do dóbr Kmitów. Natomiast w połowie XIX wieku jej właścicielem był Jan Dunikowski .

Niegdyś Łokieć, jak również wiele bieszczadzkich miejscowości zamieszkiwała w głównej mierze ludność obrządku grekokatolickiego. W Łokciu mieszkali też Żydzi i Polacy, ale byli w zdecydowanej mniejszości.

Dziś nie ma po niej prawie śladu, ponieważ ta wieś, jak wiele innych w Bieszczadach została całkowicie wysiedlona w ramach akcji ”Wisła”, przeprowadzonej w 1947 roku. Z kolei w ramach postanowień umowy o zamianie odcinków terytoriów państwowych, podpisanej pomiędzy Polską a ZSRR, tereny wsi Łokieć znalazły się w USRR. W 1945 mieszkańcy zakopali we wsi cerkiewny dzwon, którego do dzisiaj nie udało się odnaleźć . Zabudowania oraz cerkiew zastały całkowicie zniszczone, a tereny wioski włączone w obszar Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

„Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia”.

Cyceron

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This