Skorodne

Skorodne – należało do jednej ze starszych bojkowskich wsi, było lokowane na prawie wołoskim i należało do Kmitów.

Skorodne

Skorodne

 

Skorodnewieś to bojkowska wieś składająca się z 5 folwarków, założona w XVIw., należała do rodziny Kmitów. Końcem XIXw. na wieś składało się 109 domów, z 708 mieszkańcami (627 Grekokatolików, 12 Rzymskokatolików, 7 Protestantów i 62 Żydów). Według spisu z 1921r. wieś miała 158 domów, oraz 911 mieszkańców. W wyniku poszukiwań firmy ,,Małopolska’’ w 1937r. natrafiono na ropę naftową oraz gaz ziemny. W wyniku działań wojennych wieś najpierw była częścią Generalnej Guberni, następnie trafiła w granice ZSRR. Do Polski wróciła w 1951r., jednak jej mieszkańcy zostali wysiedleni. Tereny te należały do PGR a następnie do „Igloopolu”. Obecnie wieś składa się z około 50 domów. Mieszkańcy to głownie byli pracownicy „Igloopolu”.

„Ci, którzy nie pamiętają o przeszłości, są skazani na jej powtarzanie”.

George Santayana

Pin It on Pinterest

Shares
Share This