Ruskie

Ruskie – w dolinie potoku Ruszczyk leżała kiedyś wioska Ruskie, jej zabudowania ciągnęły się wzdłuż potoku , od jego ujścia do Sanu w górę, aż do granicy lasu okrywającego wierzchołek Magury.

Ruskie

Ruskie

 

Ruskie to bojkowska wieś powstała w połowie XVIw., na terenach osady Skorodne. Według spisu w 1880r., na wieś składało się 32 domy, z 221 mieszkańcami (182 Rusinów, 8 Polaków i 32 Żydów). W 1921r. było to zaledwie 38 domów i 237 mieszkańców (229 Rusinów).

Między I a II Wojną Światową we wsi prężnie działał ruch ukraiński. Wieś wróciła do Polski dopiero w 1951r. lecz nie została ponownie zasiedlona . Budynki rozebrano. Dziś tereny dawnej wsi to głównie las i pastwiska.

„Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia”.

Cyceron

Pin It on Pinterest

Shares
Share This