Żurawin

Żurawin – jest to najstarsza i można powiedzieć najważniejsza wieś doliny górnego Sanu, ponieważ stąd Kmitowie zaczęli swoją ekspansję w rejon górnego Sanu.

Żurawin

Żurawin

 

Żurawin- najważniejsza i zarazem najstarsza wieś doliny Sanu. Założona przez Kmitów w XV w. na szlaku handlowym do Siedmiogrodu, na przełomie XVIIw. i XVIIIw. przeszła na własność prawosławnego duchowieństwa. Podczas spisu ludności w 1921r. zdecydowana większość mieszkańców deklarowała narodowość polską,wyznanie greckokatolickie. Na terenie wsi znajdowała się cerkiew zburzona w 1958r. Uratowano jedynie część wyposażenia i dzwon. Dziś wieś składa się z kilku domów, część leżącą przy ukraińskiej granicy zamieniono w rezerwat przyrody.

„Istnieć znaczy zmieniać się, zmieniać się to dojrzewać, dojrzewać zaś to nieskończenie zmieniać siebie samego”.

Henri Bergson

Pin It on Pinterest

Shares
Share This