Steinfels

Steinfels – w 1748 roku na gruntach Stebnika powstała nowa osada, była to kolonia niemiecka; 12 rodzin przybyłych z Niemiec.

Steinfels

Steinfels

Nazwa wsi jest pochodzenia niemieckiego, ponieważ została założona przez niemieckich osadników w 1748 roku w ramach akcji kolonizacyjnych (tzw. kolonizacja józefińska), prowadzonych w Bieszczadach.

Według spisu powszechnego z 1921 roku w kolonii Steinfels mieszkało 179 mieszkańców, aż 111 Niemców, 42 Rusinów i zaledwie 22 Polaków.

Na terenie wsi znajdował się kościół ewangelicki. Pożar z 1944 roku całkowicie strawił zabudowania osady. Wcześniej, na początku lat 40. niemieccy koloniści zostali przesiedleni do III Rzeszy. Dziś jedynym śladem obecności niemieckich mieszkańców Bieszczadów we wsi Steinfels są pojedyncze nagrobki ewangelickie, znajdujące się na pobliskim cmentarzu.

„Czas jest ojcem prawdy”.

Francois Rabelais

Pin It on Pinterest

Shares
Share This