Olchowiec

Olchowiec – położony był w dolinie bezimiennego potoku na południe od dzisiejszych zabudowań.

Olchowiec

Olchowiec

 

Olchowiec to bojkowska wieś założono w XVIw. na prawie wołoskim, wzdłuż drogi biegnącej od Chrewtu przez Otryt przechodzą na południową stronę pasma. Początkowo wieś nazywano Olchowiecz. Na jej terenie znajdowały się 2 folwarki oraz młyn i karczma. Według spisu z 1921r. wieś składała się z 55 domów, z 309 mieszkańcami (279 Rusinów, 24 Polaków i 6 Żydów). W roku 1945 wieś została włączona do ZSRR. Powróciła w granice Polski w 1951r. lecz nie została zamieszkana a budynki rozebrano. W latach 1960-1970 utworzono na jej terenie osadę leśną.

 

„Wczorajsza róża istnieje tylko z imienia, imiona tylko puste pozostały”.

Dante Alighieri

Pin It on Pinterest

Shares
Share This