Krywe

Krywe – obszar tej bojkowskiej wsi obejmował tereny położone po obu stronach doliny Sanu, od góry Stoły na południu , po grzbiet Otrytu na północy.

Krywe

Krywe

Krywe to niewielka bojkowska wieś założona w XVIw. ciągnąca się od góry Stoły po grzbiet Otrytu. Końcem XIXw. wieś zamieszkiwało 462 osoby, głównie Rusini. Na jej terenie była cerkiew p. w. św. Paraskewii, tartak parowy, dwór, oraz folwark i młyn wodny. W wyniku walk w 1915r. w wyniku działań zbrojnych wieś została zniszczona, jednak w 1921r. osada liczyła 74 domy, które zamieszkiwały 472 osoby (443 Rusinów, 9 Polaków i 20 Żydów). W 1939r. wieś została podzielona pomiędzy ZSRR a Niemcy. Po zakończeniu II Wojny Światowej Sanie podzieliła wieś, południowa część przypadła Polsce, a północna ZSRR. W 1945r. UPA zniszczyło dwór oraz tartak. W 1946r. 16 rodzin wysiedlono na Ukrainę, reszta mieszkańców uciekła. Jednak w czasie akcji ,,Wisła’’ wysiedlono 320 mieszkańców a wieś spalono. Od lat sześćdziesiątych do osiemdziesiątych tereny te należały do kolejnych PGR-ów, później przejął je Igloopol. Wtedy też zbudowano most na Sanie, który zawalił się w roku 1999. Od 1983r. funkcjonuje rezerwat przyrody Krywe (512 ha). Do 2015r. na terenach byłej wsi zamieszkiwali Majsterkowie. Dziś możemy tam znaleźć ruiny cerkwi, pozostałości po zabudowaniach oraz kilka nagrobków.

 „Czas jest poza nami i przed nami, przy nas go nie ma”.

Lew Tołstoj

Pin It on Pinterest

Shares
Share This