Tarnawa Niżna

Tarnawa Niżna – Obszar dawnej wsi obejmował całą dolinę górnego Sanu. Była ona jedną z najstarszych , początki jej zasiedlenia sięgają XV wieku.

Tarnawa Niżna

Tarnawa Niżna

 

Tarnawa Niżna – była to jedna z większych a zarazem najstarszych wsi bojkowskich dolnego Sanu. Jest powstanie datowane jest na XV wiek. Pod koniec XIXw. Zamieszkiwali ją głównie Rusini. Na jej terenie znajdowała się cerkiew, dwór , kaplica rzymskokatolicka. Według spisu z 1921r. Tarnawę zamieszkiwało 913 osób (594 Rusinów, 194 Polaków i 122 Żydów) i składała się ze 109 domów.

W wyniku działań wojennych teren wsi podzielono między Polskę a ZSRR, a jej ludność wysiedlono. W 1975r. Tereny włączono do Ośrodka Hodowli Zwierzyny Łownej w Mucznem .

Po likwidacji ośrodka, w 1981r. Igloopol stworzył tam gospodarstwo rolne. W 1999 roku tereny wsi zostały włączone do BPN.

„Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wieczny, tak jak i czas, który go mierzy; pojęcie teraźniejszości zawiera pojęcie przeszłości i przyszłości”.

Arystoteles

Pin It on Pinterest

Shares
Share This