Serednie Małe

Serednie Małe – powstało przed 1580 rokiem, było wsią na prawie wołoskim. W 1921 roku liczyło 36 domów i 240 mieszkańców, w tym 144 narodowości rusińskiej , 89 polskiej i 7 żydowskiej.

Serednie Małe

Serednie Małe

 

Serednie Małe tozałożona w XVIw. bojkowska wieś na prawie wołoskim. Według spisu z 1921r. Serednie składało się z 36 domów, oraz 240 mieszkańców (144 Rusinów, 89 Polaków i 7 Żydów). We wsi przeważali Rusini, lecz ludność stanowiła mieszanka narodowości. Z pośród mieszkańców aż 20 czuło się szlachcicami (m.in Kowalscy, Krajewscy, Michalscy, Cichońscy oraz Jastrzębscy). Podczas działań wojennych w latach czterdziestych XXw, część mieszkańców została wymordowana przez UPA. Wieś wróciła w granice Polski w 1951r., jednak do 1991r. pozostała niezamieszkana. Obecnie działa tu gospodarstwo agroturystyczne ze stadniną koni.

„Doniosłość teraźniejszości rzadko jest natychmiast rozpoznana; następuje to dopiero o wiele później”.

Artur Schopenhauer

Pin It on Pinterest

Shares
Share This